Hesabım
Şifremi Unuttum
Sepetim

Gizlilik ve Ödeme Güvenliği

Gizlilik ve Güvenlik

MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN RIZA METNİ

Roks Otomotiv Yapı Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. , Tekbaş Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. , Tekbaş Motorlu Araçlar Pazarlama Ltd. Şti. , Tekbaş Ticari Araçlar Pazarlama Ltd. Şti. , Tekbaş Teknoloji Otomotiv Ticaret Anonim Şirketi, Emel Baş Sigortacılık ve yetkili satıcı/servisleri tarafından Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerimin ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarıma göre özelleştirilerek sunulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığımın sağlanması ve/veya artırılmasına yönelik aktivite ve etkinliklerin planlanması ve icrası gibi amaçlarla işlenmesini ve bu kapsamda Tekbaş Grup ve direkt ve dolaylı iştirakleri başta olmak üzere; yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarınızla, tedarikçilerinizle, lojistik firmalarıyla, broker şirketleriyle, etkinlik şirketleriyle, dijital ajanslarla, çağrı merkezi hizmet sunucularıyla, denetim şirketleriyle, bankalarla, sigorta ve aracısı şirketleriyle, yurt içinde ve yurt dışında dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle paylaşılmasını onaylıyorum.

 

TEKBAŞ GRUP VE YETKİLİ SATICI / SERVİS / BAĞLI ŞİRKETLERİ - MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("6698 sayılı Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak Tekbaş Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Tekbaş Motorlu Araçlar Pazarlama Ltd. Şti., Tekbaş Ticari Araçlar Pazarlama Ltd. Şti. ve yetkili satıcı/servisleri (hepsi birlikte "Tekbaş Grup ve yetkili satıcı ve servisleri” veya "Şirket”) tarafından, aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Detaylı bilgiye www.roxformshop.com, www.tekbascitroen.com, www.tekbasmitsubishi.com, www.hondatekbas.com ve www.t2el.com internet siteleri üzerinden, kamuoyu ile paylaşılmış olan "Kişisel Verilerin Korunması” başlığı altından ulaşabilirsiniz.

 

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Sizinle olan ilişkimiz kapsamında kişisel verileriniz;

 

• Size özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,

• Ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,

• Pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması ve/veya artırılmasına yönelik aktivitelerin planlanması ve düzenlenmesi,

• Müşterilerin alışveriş geçmişleri değerlendirilerek müşterilere kampanya ve teklifler sunulması, bu kapsamda müşteri ve potansiyel müşterinin iletişim bilgilerine ticari elektronik ileti gönderilmesi,

• Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlere bağlılığın oluşturulması veya arttırılması gibi amaçlarla ürün ve hizmetlerin kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, tanıtılması ve gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyet ve bağlılık araştırmalarının yapılması,

• Ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçlerinin programlanması ve takibi,

• Potansiyel kiralama müşterilerine, araç alım müşterilerine ve/veya diğer ürünlerimizin/hizmetlerimizin müşterilerine uygun kampanya, teklif ya da etkinlik davetlerinin ve sair pazarlama enstrümanlarının gönderilmesi, etkinlik ve organizasyon kayıtlarının tutulması, planlanması ve icrası gibi pazarlama kapsamına giren amaçlar ile;

• Müşterilerimiz olarak sizinle satış, satış sonrası destek, kiralama gibi sözleşmesel süreçlerin kurgulanması, gerekli olan tüm işlemlerin icrası ve takibi, araç kiralama müşterilerinin kiralama talep sürecinin başlatılması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, risk değerlendirmesi yapılması, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, kiralama ile ilgili operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası,

• Müşteri kayıtları oluşturulması ve yönetilmesi,

• Satış sonrası desteğe ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hasar veya kaza süreçlerinin, değer tespiti, değer kayıp ve sair süreçlerin yürütülmesi ve takibi,

• Satışa bağlı faturalandırma faaliyetleri dahil olmak üzere mali, muhasebesel ve finansal işlemlerin yürütülmesi, risk yönetiminin gerçekleştirilmesi,

• Müşteriler ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, analiz ve risk yönetim çalışmalarının yapılabilmesi,

• Garanti yükümlülüğünün yerine getirilmesi, kasko ve sigortalama süreçlerinin takibi,

• Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi,

• Araç test sürüşleri gibi etkinliklerin organizasyonu ve takibi,

• Müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi ve takibi;

• Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması

• İş ve operasyonların sürdürülmesi, Şirket faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi,

• Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,

• Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi

• Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile Şirketimiz ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,

• İş ortakları, bayiler veya tedarikçilerle yürütülen işlerin planlanması ve takibi,

• Hukuki süreçlerin ve resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası,

• Ürün ve/veya hizmetlerimiz için anlaşmalı olduğumuz kredi sağlayıcı şirketler tarafından sunulan kredi imkanlarına başvuru olması halinde kredi sağlayıcı şirketlerce yapılacak kredi değerlendirme işlemlerinin bu kuruluşlar nezdinde takibi, planlanması ve yürütülmesi,

• Müşteri bazlı gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulması ve güncellenmesi,

• Çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin ve/veya iş faaliyetlerinin planlanması ve takibinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla müşterilere ait datanın kontrolü, analizi,

gibi amaçlarla (hepsi birlikte "Amaçlar”), 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi dahil yukarıda sayılan Amaçlar kapsamında Roks Otomotiv, Tekbaş Grup, Emel Baş Sigortacılık ve direkt ve dolaylı iştirakleri başta olmak üzere; yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, lojistik firmalarıyla, broker şirketleriyle, etkinlik şirketleriyle, dijital ajanslarla, çağrı merkezi hizmet sunucularıyla, denetim şirketleriyle, bankalarla, sigorta şirketleriyle ve sair iş ortaklarımızla, iştiraklerimizle, dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kurumlar ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve yurt dışına aktarılabilecektir.

 

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler; Roks Otomotiv, Tekbaş Grup, Emel Baş Sigortacılık ve yetkili satıcı ve servisleri tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak yukarıda sayılan Amaçlar kapsamında toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, fiziki ortamda tarafımızca ya da iş ortaklarımız veya yetkili satıcı ve servislerimiz kanalıyla; tanıtım ve sponsorluk etkinliklerinde, üreticilerimiz ve diğer iş ortaklarımız kanalıyla; dijital ortamda internet siteleri, mobil uygulamalar, çağrı merkezi vb. kanallardan elde edilmektedir. Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmeye dayanan hukuki sebeplerle işlenmektedir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

e) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

 

Kişisel veri sahipleri olarak siz,

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Onay vermeniz halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.roxformshop.com, www.tekbascitroen.com, www.tekbasmitsubishi.com, www.hondatekbas.com ve www.t2el.com İnternet sitelerinde yer alan "Kişisel Verilerin Korunması” başlığı altında düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

 

TEKBAŞ GRUP tarafından bu metin kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine ve aktarılmasına açık rıza gösteriyorum.

 

TEKBAŞ GRUP şubeleri tarafından kişisel bilgilerim kaydedilerek TEKBAŞ ile ilgili ürün , hizmet ve kampanyalarla ilgili reklam, pazarlama ve bilgi amaçlı SMS, MMS, e-posta dahil olmak üzere her türlü ticari elektronik ileti gönderilmesini ve diğer iletişim araçları kullanılarak tarafımla iletişime geçilmesine izin veriyorum.

 

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ'Nİ DEĞİŞTİRME HAKKI

www.roxformshop.com kanuni düzenlemeler veya sair sebepler dolayısıyla Gizlilik Sözleşmesi'ni değiştirme hakkına sahiptir. Gizlilik Sözleşmesi'ndeki güncellemeler web sitesi üzerinde yayınlanır ve kullanıcıların bu güncellemeleri takip etmesi tavsiye edilmektedir.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.